R-14 Thiruvallur
Sevapetai 6.25am
Kakkalur 6.30
Poonga Nagar 6.35
Kakkalur Signal6.40
SBI (Poorvika) 6.43
GRT 6.50
Manavalanagar Signal 6.55
Manavalanagar Railway Station6.57
Putlur 7.10
Aranvoyal 7.15
Puthuchatram (India Jappan Company) 7.20
Vellavedu 7.25
Thirumazhisai 7.30
RIT Campus 7.40am