R-26 Pammal
Pammal 6.20 am
Arunmathi Theatre 6.22
Anagaputhur 6.24
Manikandan Nagar 6.26
Karima Nagar 6.28
Kundrathur 6.30
Kundrathur Thandalam6.33
Kovur 6.35
Gerugambakkam 6.40
Bai Kadai 6.43
Mathanandapuram 6.45
Venkateswara Nagar 6.48
RIT Campus 7.40 am