R-29 Velachery
Vijayanagar Bus Stand 6.10 am
Kaiveli 6.15
kamachi Hospital 6.17
Pallavaram Singapore Shopping 6.30
Krishna nagar 6.33
Sivanthangal 6.50
Muthukumaran College 6.55
Pattu Koot Road 7.00
Mangadu 7.03
Kankaiyamman Kovil 7.05
MGR Nagar 7.07
kumananchavadi 7.10
RIT Campus 7.40 am